โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2564

นายสมอาจ สว่างปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ร่วมใจถวายในหลวง ทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมงาม เขต 1 และ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ห้วยวังบง บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564  ดูเพิ่มเติม