กิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.”

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมจิตอาสาโครงการ “ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.”

พนักงานเทศบาลตำบลเสริมงามและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.” ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วัดทุ่งงามหลวง ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ดูเพิ่มเติม