กิจกรรมการป้องกันนักเรียนจมน้ำในโรงเรียนเทศบาลตำบลเสริมงาม

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมการป้องกันนักเรียนจมน้ำในโรงเรียนเทศบาลตำบลเสริมงาม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม จัดกิจกรรมการป้องกันนักเรียนจมน้ำ ได้สาธิตการใส่เสื้อชูชีพและอธิบายถึงประโยชน์เสื้อชูชีพให้แก่ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและป้องกันปัญหานักเรียนจมน้ำ ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเสริมงาม ดูเพิ่มเติม