กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน

      ปิดความเห็น บน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน

เทศบาลตำบลเสริมงาม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลเสริมงาม พื้นที่บ้านทุ่งงามพัฒนาบริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม และได้ดำเนินการควบคุมโรคด้วยการพ่นหมอกควันในพื้นที่  ดูเพิ่มเติม